Wszystko żyje w nas.

“Wszystko co ma wartość, powstaje i umiera w naszej głowie. Wszystko co możemy, to wspomóc tę iluzję, bądź pogrzebać ją. Czy naprawdę mamy wybór? Chyba nie do końca, bo przychodzimy tu z zestawem cech, które determinują, to kim jesteśmy później. Chłodna akceptacja rzeczywistości to klucz do spełnienia. Nasze życie powinno się poruszać po osi X funkcji y=sin x. Musimy nauczyć się czerpać radość z kontaktu z osią X. To wszystko na co nas stać :)”

Nobody18

Rafał Skonecki