Nauczyciel.

„Na dobre i złe, na życie, jakie ono będzie, ale razem. Wszystko pokonam, wszystko przetrzymam, jeżeli będziemy razem. Nie mogę obiecać bogactwa, jestem biednym nauczycielem, ale mogę zapewnić miłość ogromną, niewyczerpaną i męskie ramię do podparcia. Bezpieczeństwo. Życie nie dla zdobywania majątku, ale dla doskonalenia siebie. Najciekawsze, jakie tylko może być.”

Jan Łysakowski

Rafał Skonecki