Zmysłowy interfejs.

“Wszystkie nasze uczucia i doznania są iluzją, tworzoną na potrzeby komunikacji ze świadomością. Coś takiego jak uczucia naprawdę nie istnieje, uczucia potrafi doświadczać tylko świadomość. Ty myślisz, że kolory które widzisz są prawdziwe? Dźwięki, ciepło, zimno, smak,… Te pojęcia są tylko w sferze świadomości. To tak jak w komputerze, nikt nie jest w stanie pisać programów w bezpośrednim języku procesora, jedynkami i zerami a nawet to, nie jest językiem komputera a matryca impulsów. Dla komunikacji z naszą świadomością trzeba było stworzyć iluzoryczny język programowania i do niego kompilator. Mózg dla świadomości tworzy iluzje kolorów, dźwięków, strachu.Wszelka materia i energia jest tylko fikuśną matrycą cząstek elementarnych, układająca się zgodnie ze wzorem fal, tak powstają fraktale, fale się tak ustawiają by znaleźć stabilny punkt wzajemnych oddziaływań, tak właśnie powstaje cała złożona materia.”

Nobody18

Rafał Skonecki